V dnešní době, hlavně při stavbách "na klíč", dochází v celé řad případů, že developer z důvodu maximalizování zisku a snížení náročnosti provedení stavby navrhuje ne zcela vyhovující elektroinstalace s ohledem na funkčnost, ekonomické řešení a moderní provedení.

 

Váš projekt analyzujeme a doplníme je o nejmodernější trendy.

 

Upozorníme co je v nepořádku a proč to tak je.

 

Nestane se, že nebudete vědět proč a za jakého důvodu jsou jednotlivé prvky ve Vašem projektu. 

 

Při osobní schůzce probereme všechny Vaše požadavky a rovnou navrhneme možné provedení a alternativy s ohledem na ekonomickou situaci.

 

Pokud dodáte projekt ve formátu .dwg (AutoCAD), jsme schopni změny zakreslit přímo do Vašeho projektu.

 

Finální řešení můžeme předat přímo firmě jenž bude stavbu realizovat a dostatečně vše vysvětlit, tak aby se předešlo chybné realizaci.

 

Po skončení hrubé elektroinstalace můžeme zrevidovat zda-li je vše dle Vašich zadání a požadavků.

 

Po kompletaci jsme schopní zajistit revizi naši revizním technikem jenž vystaví na celé dílo protokol o revizi, v kterém budou případně uvedeny závady k odstarnění.

 

Jsme schopni zajistit provedení instalace našim teamem, popřípadě jen dílčí úkony.

 

Co vše optimalizace projektu zahrnuje a proč jí dělat.